Articles

The Journal of the Norwegian Medical Association

Article comment,   May 2015

To read more, please click here 


* Jeg hadde i mai en kommentar i tidsskriftet til legene om antibiotikaresistens og kyllingkjøtt.


Boken min "Om dyrene kunne snakke" selges nå også hos Energica

© Copyright 2015 Butterfly Season
Developed by